Vidí psi barevně nebo černobíle?

Také si myslíte, že váš pes rozlišuje pouze černou a bílou barvu? Mnoho let se soudilo, že většina savců s výjimkou opic rozlišuje pouze černou a bílou barvu. Dodnes tomu mnoho chovatelů psů věří. Jaká je tedy pravda?

Jak to tedy je?

Psi vidí barevně, ale jen v omezené míře, asi jako barvoslepý člověk. Lidé dokážou rozlišit všechny barvy spektra, protože lidské oko je vybaveno třemi druhy barevných receptorů, z nichž každý je citlivý na světlo o jiné vlnové délce. Odpovídají barvám žluté, zelené a modré. Když dopadá světlo na sítnici, signál je vede ze všech tří skupin barevných receptorů - čípků - do mozku, kde je dále zpracováván, dokud není přesně stanovena vlnová délka jednotlivých odstínů. V případě, že některý paprsek dráždí současně čípky pro zelenou a modrou, pak je výsledný vjem modrozelená. Různé kombinace žluté a zelené jsou podle kvantitativního poměru v mozku rozlišeny na červenou, oranžovou, žlutou nebo zelenou.

Psi však mají v sítnici pouze dva druhy čípků, které jsou citlivé na vlnovou délku odpovídající žlutozelené a fialové. Pes vnímá kombinaci červená - oranžová - žlutá - zelená jako jednu barvu a kombinaci modrá - fialová jako druhou barvu a obojí dokáže odlišit od černobílého obrazu, ale jednotlivé barvy uvnitř těchto skupin nerozlišuje. Nerozezná červenou od žluté a zelené, stejně tak fialovou od modré. Jednoduše řečeno, pes vidí svět dvoubarevně, na rozdíl od lidí, kteří umí rozlišit stovky barevných odstínů.

Záleží na barvě hračky?

Mnoho hraček, které pro psy kupujeme, nemá tu správnou barvu. Jasně červenooranžová hračka na zelné trávě nám připadá nápadná, ale pro psy je těžko rozeznatelná od okolí. Fialová na zeleném podkladu by byla vhodnější. Pokud chcete vycvičit psa k hledání předmětů podle barev, bude to pro něj nesplnitelný úkol, jestliže ty barvy budou třeba červená a žlutá nebo oranžová a zelená.

Evoluce - proč se psům nevyvinulo barevné vidění?

A proč se vlkům a tedy i psům nevyvinulo barevné vidění jako člověku? Vlci a jejich předchůdci potřebovali především spolehlivé noční vidění. Čípky, které zprostředkovávají vnímání barev, jsou v šeru málo citlivé. Druhá skupina receptorů - tzv. tyčinky, které jsou na světlo mnohem citlivější, nerozlišují barvy. Proto se prvním savcům vyvíjeli spíše tyčinky, než čípky, bylo to jednoduše výhodnější pro přežití. Trojbarevné rozlišení, které je podmíněné specializací čípků v sítnici, se u primátů vyvinulo až mnohem později jako adaptace na jejich zvláštní postavení v přírodě. Vzhledem k tomu, že vlci jsou převážně noční tvorové, přináší jim převaha tyčinek v sítnici z hlediska přežití větší výhodu, než by jim přineslo barevné vidění v celém rozsahu spektra. Psí i vlčí oko dokáže zase rozlišit víc tónů šedé než oko lidské. Dvoubarevné vidění přispívá k odhalení ochranného zbarvení kořisti, což by při výhradně černobílém vidění bylo obtížnější. Stručně shrnuto: Vlci (a také psi) postrádají barevné vidění hlavně proto, že je k tomu, aby byli plnohodnotnými vlky (predátory obstarávajícími si kořist), nepotřebují.Zdroj: Stehen Budiansky: Pravda o psech, vydal Columbus v r. 2002