Stres, strach, úzkost u koček

Stres, strach a úzkost u koček se projevuje mnoha způsoby:

Značkování močí

Značkování močí je u koček jednou z primárně používaných metod, kterými si vyznačuje svoje teritorium. Všechny kočky mohou značkovat, ať je to samice, samec nebo kastrát. Existují dva rozdílné typy značkování močí založené na dobře definovatelných příčinách.

-  Značkování související se sexuální aktivitou. U všech samců a samic je často provázeno zvukovými projevy.

Značkování močí související se strachem a úzkostí, které jsou často zapříčiněny nějakou změnou v teritoriu kočky, jako je například příchod nového člena do domácnosti (člověka anebo zvířete), nový nábytek nebo jen přestavba a přemístění nábytku.


V některých případech může být však obtížné odlišit značkování močí ze stresu od některých typů poruch močení, jakými mohou být např. časté nucení na močení v důsledku tvorby močových kamenů a zánětů. Obraťte se tedy prosím na Vašeho veterinárního lékaře.


Graf.  Účinek používání FELIWAY® v průběhu 1 měsíce na snížení značkování močíPo dobu používání FELIWAY difuzéru v domácnosti, kde kočky značkovaly, došlo k signifikatnímu poklesu výskytu značkování. Některé kočky přestaly značkovat úplně, některé značkovaly o mnoho méně, což bylo pro majitele přijatelné.

Vertikální škrábání

Vaše kočka může škrábat na svislých površích z různých příčin. Hlavní příčinou může být broušení si drápků a způsob komunikace. Pokud Vaše kočka škrábe na jednom či dvou určitých místech v domě, většinou na skrytých místech, je to pravděpodobně proto, že si udržuje drápky v dobré formě pro lov, takže vlastně vykonává svoji ,,manikúru“.

Pokud jsou však škrábance na více místech, hlavně v okolí dveří a oken nebo na vyčnívajících místech, jakými jsou např. pohovka, může to být pro Vás varovným signálem, že se v okolí objevilo něco, co Vaši kočku znepokojuje. Výsledkem mohou být četné škrábance, pachové a vizuální značky v místě pobytu kočky, kterými chce kočka upozornit majitele na nějakou novou změnu nebo událost, která jí způsobuje starosti a pocit nepohody.

Proč je Feliway® účinný

Feliway® obsahuje syntetickou verzi F3 frakce tvářového feromonu, která dokonale napodobuje účinek přirozených feromonů zodpovědných za emocionální stabilitu, prostorovou orientaci a tímto účinkem zabraňuje značkování močí. Je to skutečně přátelské řešení jak pro Vás tak pro Vaši kočku.

Kde ještě Feliway® pomáhá

- Zklidnění atmosféry v domácnosti s více kočkami

V domácnosti s více kočkami často dochází k bojům mezi jednotlivci a to hlavně tehdy,  když si majitel pořídí další kočku a dá ji do původní skupiny koček. Feliway® je možno použít v domácnosti s více kočkami pro zklidnění celkové atmosféry.

- Návštěva veterináře, rekonvalescence

Feliway® je také účinný v období hospitalizace koček v klecích. Kočka v prostředí,kde působí Feliway®,tráví značně více času olizováním se, má větší zájem o jídlo a jeho konzumaci. Následně je tedy období rekonvalescence kratší a probíhá bez komplikací. Navíc, zlepšením prostředí kočky a tvorbou přijatelnějšího prostředí Feliway® doplňuje terapii chronického pacienta.

- Cestování / Výstvy

- Adaptace na nové prostředí / osobu / zvíře

Závěr

Vlivem stálého stresu mohou u koček vznikat psychické a zdravotní problémy. Důsledkem mohou být následující psychické a zdravotní problémy:

 

Poruchy zažívání

Zvracení, syndrom podrážděného střeva.

Kožní problémy

Olizování ran, svědění kůže spojené se záněty (atopická dermatitida).

Oběhový systém

Hyperventilace, bušení srdce, záněty srdečních chlopní.

Infekce močových cest

 

Onemocnění centrálního nervového systému

 

Potlačení imunity

 

 

Zde naleznete podrobné informace o feromonovém zklidňujícím přípravku Feliway® .

 

Související články:

Proč kočky nechodí na svůj záchod - Jak postupovat při řešení tohoto problému