Reklamace

Reklamace jsou vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů dle zákona o ochraně spotřebitele.

Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u provozovatele e-shopu VseProZvire.cz. Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží. Vzhledem k charakteru krmiv, jež jsou zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění, nemusí být pozdější reklamace vyřizovány. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu. Doba vyřízení reklamace záleží na druhu krmiva a druhu reklamované vady.

Zboží lze reklamovat dle podmínek občanského zákoníku do 2 let, není -li na výrobku uvedeno jinak.

Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu: je možné stejným způsobem jako u reklamace. V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb.  máte jako spotřebitel  právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při nákupu zboží na dálku. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ) nebo právnická osoba založený za jiným účelem než podnikáním, kromě osobního odběru. V ostatních případech dle zákona tento nárok nevzniká. Důrazně doporučujeme při osobních odběrech a přivezení zboží kurýrem si zboží zkontrolovat. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním zákazníka vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu § 420 občanského zákoníku, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atp.).

Reklamované zboží přejímáme v provozovně firmy zboží nepoškozené, kompletní, v originálním obalu a neodstraněnou visačkou, včetně faktury s číslem objednávky. Dále poštou či přepravní společností, zaslané doporučeně (nejlépe pojištěné - za případnou ztrátu neodpovídáme a reklamace zásilky řeší odesílatel zásilky). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Postup při oznámení reklamace či výměny zboží (např. při koupi špatného balení).

 

Vrácení zboží či reklamace je třeba pro urychlení komunikace oznámit prodávajícímu předem, např. emailem.

Nepoužité a nepoškozené zboží v původním obalu (i s visačkami identifikujícími zboží, dokumentací a veškerým dalším příslušenstvím) pošlete zpět do 14 dnů od převzetí (určující je datum odeslání) na adresu: Ing. Daniela Míčková, Závodí 360, 74401 Frenštát pod Radhoštěm. Zboží zašlete běžnou balíkovou poštou, na dobírku nebude přijato (vyúčtování provádí dodavatel).

K vyměňovanému zboží připojte prosím průvodní dopis, kde uveďte žádost o výměnu a připojte fakturu. Dále prosím uveďte, zda v případě, že bude potřeba doplatit rozdíl ceny a dopravné, zaplatíte tento rozdíl převodem z účtu nebo dobírkou (dobírka je zpoplatněna dle standardního ceníku dopravy). Pokud budete doplatek hradit z účtu, bude Vám zaslán variabilní symbol a částka (na e-mail) a po obdržení částky na náš účet bude výměna odeslána. Doplatek je možné zaplatit i na dobírku. V případě, že Vám výměnou vznikne naopak přeplatek nebo požadujete úplné vrácení peněz, uveďte do průvodního dopisu také číslo Vašeho účtu. Nejpozději do 30 dnů Vám vrátíme zpět odpovídající částku bankovním převodem.

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky e-shopu VseProZvire.cz.

Pokud došlo k poškození zboží během přepravy řiďte se pokyny v Obchodních podmínkách.