Pořídit si fenu nebo psa? Výhody a nevýhody

Pořídit si fenu nebo psa?

To je snad nejzákladnější otázka při rozhodování, když si pořizujeme jakéhokoliv psa.

Nakonec se dá konstatovat, že na tom v podstatě ani nezáleží. Ať se rozhodneme tak či onak, obě možnosti mají své výhody i nevýhody.Jaký je pes?Všeobecně většího vzrůstu, tedy mohutnější postavy, prudšího jednání, někdy i tvrdohlavého. Všeobecně se tvrdí, že pes je hůře ovladatelný a cvičitelný. Většinou vyžaduje pevnější a důslednější výcvik. Pes bývá skutečně nepoddajnější, někdy až neurvalý a při jeho výcviku je často nutné použít i ostřejších metod. Není to však proto, že by pomaleji chápal, ale proto, že se nedokáže vždy dostatečně soustředit. Zajímají jej nejrůznější pachy, na jejichž místě rád zanechává své vizitky - značkování.

Za výhody se může považovat právě jeho tvrdší povaha a snášení i tvrdšího zacházení. Pes si současně uchovává v paměti jednotlivé cviky pevněji než fena. Oproti tomu stojí silný rozmnožovací pud, a proto hárání fen je pro majitele psa opravdu pohromou. Pes se právě díky rozmnožovacímu pudu, který je na jeho žebříčku hodnot nejvýše, stává neposlušným již při jakémkoli nasátí pachu háravé feny. Pro někoho může být nevýhodou i neustálé značkování stromů, patníků, rohů (někdy včetně těch, které jsou v bytě), a dalších míst, jako kol osobních automobilů aj.

Jaká je fena?Milá, přítulnější, věrnější, poddanější a ochotnější k práci. Jednání má spíše promyšlené a vyrovnané. Je většinou menšího vzrůstu. Při jejím výcviku by měl být zvolen citlivější přístup. Jen málokdy vyvolává fena konflikty mezi dalšími psy.

Nevýhodou je zpravidla dvakrát do roka opakující se hárání, dále změna v chování v době hárání , když má tendence unikat za psy, kdy tři týdny musíme fenu dobře hlídat, aby nedošlo k nežádoucímu spojení. Je-li fena v době hárání ve výcviku, znamená to přerušit výcvik na poslední dva týdny hárání. Není třeba ani zvlášť zdůrazňovat, že je velmi nepříjemné pro držitele feny, padne-li hárání do termínu zkoušek a výstav. Dobu hárání lze sice hormonálně posunout, avšak chceme-li fenu využívat v chovu, neměli bychom se uchylovat k těmto praktikám, které by nemusely proběhnout bez dalších následků. Nevýhodou je také skutečnost, že v době hárání feny, a to zejména na venkově, se sbíhají psi z celého okolí a místo se stává pro sousedy i pro majitele nepříjemným.Text: Pavel Míšek

Chovatelská stanice zlatých a labradorských retrívrů Artemis Gold

www.artemis-gold.cz