O cenách za veterinární péči o malá zvířata

O cenách za veterinární péči o malá zvířata aneb co jste možná chtěli vědět o cenách za veterinární služby a báli jste se zeptat

Inspirováno vlastními zkušenostmi a článkem MVDr. Martina Gryma „Co jste možná chtěli vědět o cenách za veterinární služby a báli jste se zeptat“.Ceny jsou u veterináře smluvní, čili nejsou nijak regulovány a stanovení jejich výše je čistě na majiteli praxe. Do celkové ceny se promítá mnoho aspektů, které si běžný klient ani nemusí uvědomit.

Náklady na provozování moderního veterinárního pracoviště zahrnují mnoho položek: nájemné, energii a vodu, telefon, přístrojové vybavení, zdravotnický materiál a léčiva, desinfekční prostředky, likvidaci infekčního materiálu, mzdy zaměstnanců a příslušné zákonné odvody do státní kasy, daňového poradce, pojištění, platby za členství v profesních organizacích, tvorbu a spravování webových stránek, veterinární software, kongresy a semináře, odbornou literaturu, pronájem parkovacích míst pro klienty, reklamu, investice do šestiletého univerzitního vzdělání, ...

Dalším faktorem při cenotvorbě je ohodnocení vlastní práce – každý veterinář si svou práci oceňuje jinak. Někteří lékaři se spokojí se sazbou za úkon odpovídající sazbě pomocného dělníka, jiní se ohodnocením své práce pokouší přiblížit jiným vysoce erudovaným odborníkům.Cenu, kterou zaplatíte u různých veterinářů za „stejný“ úkon, nebývá stejná. Pracoviště o dvou místnostech s přístrojovým vybavením na úrovni šedesátých let minulého století a s lékařem, který se malým zvířatům věnuje jen okrajově, poskytuje jistě lacinější služby než klinika s moderními přístroji a s lékaři, kteří se pravidelně zúčastňují nejrůznějších vzdělávacích akcí.
Také použité materiály a léčiva se markantně liší svou kvalitou a tím pádem i cenou. Například moderní šetrná narkóza, kdy je zvíře napojeno na inhalační přístroj s isofluranem, je několikasetnásobně dražší (ale i bezpečnější) než narkóza ve formě nitrosvalové injekce. Operace prováděná týmem lékařů na aseptickém operačním sále s použitím jednorázových sterilních materiálů, inhalační narkózy a s přístrojovým monitoringem je samozřejmě nákladnější než zákrok, který je prováděn jen jedním člověkem, za nehygienických podmínek, bez kvalitní anestezie a bez monitoringu pacienta.

Cena většinou odpovídá kvalitě, četnost komplikací roste s „výhodností“ ceny. Kvalitní medicína je drahá a záleží jen na chovateli, do jakého standardu chce investovat.

Kontrast mezi veterinární péčí a standardní zdravotní péčí o člověka je v našich podmínkách markantní. Zatímco u veterináře vše hradí klient z vlastní kapsy, ve státních (resp. krajských) zdravotnických zařízeních je většina péče hrazena zdravotními pojišťovnami. Je nutné přijmout skutečnost, že kvalitní veterinární péče je a bude drahá. Zdravotní péče o člověka je ještě daleko dražší, ale systém solidarity zajišťuje, že zdraví pojištěnci platí ze svého pojištění zdravotní péči těm nemocným.

Veterinární lékař je podnikatel jako každý jiný. Podnikání je činnost, jejímž smyslem je vytváření zisku - aby mohl tuto činnost vykonávat na úrovni, musí investovat obrovské prostředky (od vzdělání až po nákup vybavení ordinace) a logicky chce peníze zpět.Než si pořídíte zvíře, je každopádně vhodné si předem zjistit, jak nákladný bude jeho provoz. Veterinární péče se nabízí v různé kvalitě, stejně tak jako jiné služby. Máte plné právo si prostřednictvím volby veterinárního pracoviště zvolit takovou kvalitu služeb, jakou požadujete a hlavně jakou budete ochotni a schopni zaplatit.

 

Zdroj: O cenách za veterinární péči o malá zvířata