Jak nakupovat

Nejlépe předvedu na příkladu.

Rozhodl jsem se koupit kloubní výživu pro mého 7letého boxera.

1. Jedná se tedy o psa