Cestujete se psem do zahraničí? Víte co je k tomu potřeba?


Pokud se chystáte vycestovat za hranice naši republiky a chcete s sebou vzít i svého pejska, kočku či fretku,  pak je potřeba splnit určité povinnosti. 

Že nevíte jaké? Pak čtěte dále…


Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU (vyjma Velké Británie, Irska, Švédska a Malty), zpětný návrat a dovoz zvířat ze všech členských států EU do ČR

Musí být splněny tyto požadavky:

1. Pas (Pas zvířete v zájmovém chovu - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země - pro Českou republiku písmena CZ - a pořadovým číslem přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře)

2. Identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním (jsou dva možné způsoby - tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Tento způsob označení je pro cestování se zvířetem použitelný do 2. července 2011. Po tomto datu musí být psi, kočky a fretky označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785.Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.)

3. Očkování proti vzteklině (zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.)

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU: Andorra, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán

Členské státy, které si stanovily další podmínky: Finsko - ošetření proti echinokokóze (Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Ošetření musí být provedené ne více než 30 dní před vstupem do země, do pasu musí být zaznamenána také dávka přípravku.)

Členské státy nedovolující přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území: Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Francie, Španělsko

Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty

Musí být splněny tyto požadavky:

1. Pas

2. Identifikace zvířete mikročipem

3. Očkování proti vzteklině

4. Sérologické vyšetření na vzteklinu (k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle - po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel - k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml. http://www.svscr.cz/index.php?art=945)

5. Ošetření proti echinokokóze (ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.)

6. Ošetření proti klíšťatům (ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země - k ošetření nelze použít obojek proti klíšťatům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.)

Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.Zdroj: Státní veterinární správa České republiky, www.svscr.cz

Zde naleznete podrobné informace týkající se cestování do zahraničí se zvířaty